هوش تجاری و هوش بسته بندی

مدت زیادی نیست که اصطلاح « هوش تجاری » به ادبیات تجاری و اقتصادی ما اضافه شده. به زبان ساده هدف مورد انتظار در هوش‌تجاری دستیابی به «بهینه سازی، تحلیل،کنترل و دیده بانی عملیات و فرایندهای کسب و کار» است. (اینجا میتوانید بهتر و بیشتر بخوانید)

هوش‌تجاری یا Business Intelligence را می توان به عنوان یکسری مدل های ریاضی و روش های تحلیلی برای استخراج اطلاعات و دانش از داده های موجود دانست که برای فرآیند تصمیم گیری های پیچیده استفاده می شود. در سازمان های بزرگ تصمیمات بر یک پایه متناوب گرفته می شوند.

برخی تصمیمات ممکن است بیشتر یا کمتر بحرانی باشند یا اثر دراز مدت یا کوتاه مدت داشته باشند و شامل افراد و نقش های متفاوت و سلسله مراتبی باشند. توانایی تصمیم گیری کارمندان دانشی یک سازمان به طور شخصی و جمعی ، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر روی بهره وری و مزیت رقابتی یک سازمان می باشد.

برای بهتر فهمیدن این مبحث به مثال توجه کنید:

مدیر بازاریابی یک کارخانه تلفن همراه متوجه شد که تعداد زیادی از مشتریان، دیگر از سرویس های این شرکت استفاده نمی کنند و به سراغ رقیبان تجاری رفته اند. کاهش وفاداری مشتری نشانه کاهش و پراکنده شدن مشتری است. این مسئله یکی از عوامل مهم برای اکثر صنایعی است که خدمت ارائه می دهند.

اینفوگرافی هوش‌تجاری
اینفوگرافی هوش تجاری

فرض کنید مدیر بازاریابی بودجه مناسب برای تعقیب و حفظ ۲۰۰۰ مشتری را داشته باشد در حالیکه شمار مشتریان به ۲ میلیون نفر می رسد. بنابراین این سوال ایجاد می شود که او چگونه باید این افراد را انتخاب کند که این نبرد بهینه و تاثیرگذار باشد.

به عبارت دیگر ، چگونه می توان احتمال اینکه هر مشتری سرویس را رها کند را تخمین زد تا بتوان بهترین گروه مشتریان رو هدف قرار داد تا وفاداری آن ها را به ماکزیمم رساند و از پراکنده شدن آن ها جلوگیری کرد؟ با دانستن این احتمالات ، گروه هدف را میتوان از ۲۰۰۰ نفری ایجاد کرد که احتمال پراکنده شدن بیشتری دارند.

بدون استفاده از مدل های ریاضی پیشرفته و تکنیک های داده کاوی ، ایجاد یک تخمین قابل اعتماد که بتوان گروه هدف را با استفاده از آن تعیین کرد بسیار دشوار است.

هوش‌تجاری و بسته بندی

حالا باز گردیم به صحبت ابتدایی متن، یعنی هدف هوش تجاری که همان بهینه سازی فرایند و عملیات کسب و کار است. و البته گوشه چشمی هم داشته باشیم به سرفصل تجاری کارتن ایپک، یعنی بسته بندی مقوایی. آیا هوش تجاری می تواند حرفی در بسته بندی نیز داشته باشد؟

پاسخ قطعا مثبت است. اگرچه هوش‌تجاری بسیار وسیع تر از سرفصل بسته بندی است اما فارغ از آن نیست.

سازمان بهره مند از هوش‌ تجاری در فرایند طراحی بسته بندی، متریال و در نهایت انتخاب مجری بسته بندی بر اساس مولفه های پیش بینی پذیر و مدون رفتار خواهد کرد. در این مبحث گفتنی ها باقی است.