تورم و بحران عدم ثبات در بازار بسته بندی ایران

تورم و بحران عدم ثبات در بازار بسته بندی

نوسان قیمت، تورم و تغییر هزینه های تولید یا تامین دغدغه هایی است که هریک از ما در حوزه کار و زندگی خود تجربه نموده ایم. نوسان قیمت در کارتن سازی و به طور کل بازار بسته بندی ایران نیز از مشکلات جدی برای تولیدکننده و مصرف کننده محسوب می شود. آثار سوء بی ثباتی در قیمت ها بسیار است و در هر صنعت می تواند مستقلا مورد بررسی قرار گیرد.

اصل تورم پدیده نامطلوب اقتصادی است که می تواند هزینه های بسیاری را بر جامعه تحمیل کنـد.  تورم در سطوح بالا علاوه بر آنکه نظام قیمت را مختل خواهد کرد، به کاهش پس اندازها و از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و افزون شدن سفته بازی و واسطه گری  و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی ختم میشود.

آثار اقتصاد ناپایدار در کارتن سازی

در عرصه بسته بندی و خاصه کارتن سازی که موضوع فعالیت کارتن‌ایپک است نیز نوسان مستمر قیمت آثار شوم متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

  • از دست دادن توان برنامه ریزی و تصمیم گیری استراتژیک
  • عدم توان ریسک جهت ورود به بازارهای جدید
  • از دست دادن تدریجی سهم بازارهای کنونی
  • کاهش کیفیت محصول
  • کاهش سود
  • کاهش توان قیمت گذاری
  • تنزل واکنش در برابر قیمت محصولات شرکت های رقیب
  • از دست دادن توان تطبیق با بازارهای کنونی
نمودار تورم در دولت یازدهم
نمودار تورم در دولت یازدهم

ثبات نامبارک و ناشی از رکود

البته روی دیگر سکه را هم باید مورد توجه قرارداد، یعنی ثبات قیمت به هر روشی نمی تواند یک اتفاق مثبت تلقی شود. به بیان تخصصی‌تر، تاثیر تورم بر تولید بستگی به مدل اقتصادی دولت دارد. گاهی کاهش تورم ناشی از رشد سرمایه‌گذاری است که در این مدل ثبات پدید امده به نفع تولید است اما اگر کاهش تورم ناشی از رکود و کاهش تقاضا باشد به نفع تولید نخواهد بود.

به نظر میرسد در سالهای اخیر ما با ثبات ناشی از رکود روبرو بوده ایم. بنابراین صنعت بسته بندی نیز مانند سایر صنایع دیگر نتوانسته است به بازده قابل قبولی برسد و باید منتظر ماند تا آثار تحولات سیاسی و اقتصادی در سال نود و شش را مشاهده نمود.